Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1907809 obálek a 477513 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Valenta, Josef

Nahlásit porušení duševního vlastnictví, nebo práva na ochranu soukromí.

Autor: Valenta, Josef
Rok: 1954-
Oblast působnosti: vysokoškolští učitelé, teatrologové

Biogr./Hist. údaje: Narozen 29. 7. 1954 v Brandýse nad Labem. Doc., PhDr., CSc., činný na katedře pedagogiky FF UK a katedře výchovné dramatiky DAMU, vysokoškolský pedagog, divadelní teoretik a praktik. Práce z oboru psychologie dramatické výchovy, scénologie každodenního chování, vzdělávání dospělých, didaktiky osobnosti a sociální pedagogiky.
Zdroj: Autoritní databáze Národní knihovny ČR


Pro přidání, nebo úpravu fotografie autora se prosím přihlaste: