Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2907942 obálek a 878213 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Alighieri, Dante

Nahlásit porušení duševního vlastnictví, nebo práva na ochranu soukromí.

Autor: Alighieri, Dante
Rok: 1265-1321
Oblast působnosti: básníci, lingvisté

Biogr./Hist. údaje: Italský básník, jazykovědec a politický myslitel.
Zdroj: Autoritní databáze Národní knihovny ČR

Dante Alighieri

Dante Alighieri (patrně 2. polovina května (ve znamení blíženců) 1265 Florencie – 13./14. září 1321 Ravenna) byl jeden z nejvýznamnějších italských básníků, významně však přispěl také k vývoji jazykovědy a italského jazyka a k vývoji politické filozofie. Jeho největším dílem je Božská komedie (původním názvem Commedia -přídavek "Božská" přidal později Boccacio), pro dějiny politické filozofie má velký význam latinský spis De monarchia. Dante je rovněž považován za tvůrce spisovné italštiny (il padre della lingua italiana), kterou svými díly prosadil. Svůj přístup teoreticky zdůvodnil v díle De vulgari eloquentia (O řeči lidové).Je považován za předchůdce renesance a jednoho z nevýznamnějších představitelů světové literatury.

Pro přidání, nebo úpravu fotografie autora se prosím přihlaste: