Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2848073 obálek a 855536 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Beneš, Jiří

Nahlásit porušení duševního vlastnictví, nebo práva na ochranu soukromí.

Autor: Beneš, Jiří
Rok: 1950-
Oblast působnosti: klasičtí filologové, manažeři

Biogr./Hist. údaje: Narozen 26. 5.1950 v Táboře, PhDr., komeniolog, klasický filolog, odborný pracovník oddělení komeniologie Pedagogického ústavu ČSAV (od roku 1974), ředitel Ústavu pro klasická studia AV ČR (2001-2003), vedoucí Kabinetu pro klasická studia (2004-2016), vědecký pracovník Oddělení biblických studií KKS (od roku 2016); manžel političky Libuše Benešové (1948-); věnuje se textologickým a interpretačním problémům spojených s vydáváním spisů Komenského, výkladu fenoménu jazyka v díle Komenského v didaktické, teoretické i filosofické rovině, otázkám humanistického a reformačního školství, recepci Písma v díle J. A. Komenského.
Zdroj: Autoritní databáze Národní knihovny ČR


Pro přidání, nebo úpravu fotografie autora se prosím přihlaste: