Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2173136 obálek a 537433 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kolek, Vítězslav

Nahlásit porušení duševního vlastnictví, nebo práva na ochranu soukromí.

Autor: Kolek, Vítězslav
Rok: 1953-2020
Oblast působnosti: lékaři, internisté, pneumologové, onkologové, vysokoškolští učitelé

Biogr./Hist. údaje: Narozen 7. 9. 1953 v Olomouci, zemřel 30. 1. 2020. MUDr., DrSc., profesor Univerzity Palackého; pneumolog, ftizeolog, klinický onkolog: působil na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc, od roku 1999 byl jejím přednostou.
Zdroj: Autoritní databáze Národní knihovny ČR


Pro přidání, nebo úpravu fotografie autora se prosím přihlaste: