Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2906712 obálek a 877379 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Štoll, Martin

Nahlásit porušení duševního vlastnictví, nebo práva na ochranu soukromí.

Autor: Štoll, Martin
Rok: 1973-
Oblast působnosti: režiséři, filmoví dramaturgové, filmoví teoretici, vysokoškolští učitelé, nakladatelé a vydavatelé

Biogr./Hist. údaje: Narozen 15. 7. 1973 v Praze. Doc. Mgr., PhD., režisér, kameraman a dramaturg dokumentárních filmů, pedagog FAMU a nakladatel (nakladatelství Malá Skála).
Zdroj: Autoritní databáze Národní knihovny ČR

Martin Štoll

Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (* 15. července 1973, Praha) je český režisér, scenárista, kameraman a dramaturg dokumentárních filmů, dále teoretik filmu a médií, pedagog a nakladatel.Absolvoval FAMU (MgA., 1997; Ph.D. 2001) jako žák Jana Špáty. Vyučoval zde (1997–2003) a pak pracoval jako dramaturg (resp. vedoucí dramaturg) Centra publicistiky a dokumentaristiky v České televizi (1999–2008). Dále působil (2004-2013) na Literární akademii (Soukromé vysoké škole Josefa Škvoreckého) v Praze, kde garantoval obory Komunikace v médiích a Mediální tvorba a zastával různé pozice (prorektor 2006–2010; rektor 2010–2013). Docentem byl jmenován na Fakultě filmové a televizní Vysoké školy múzických umění v Bratislavě (2007), kde nyní vyučuje v Ateliéru dokumentárnej tvorby. Hlavním úvazkem však pracuje na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (od 2014).Bývá členem porot mezinárodních festivalů (Academiafilm, Tourfilm, ArtsFilm) i národních přehlídek (Český videosalon), založil s Jiřím Flídrem festival dokumentárních filmů se sociální tematikou NADOTEK Ústí nad Orlicí, jehož byl programovým ředitelem (2001-2012). Zastupoval Českou republiku na mnohých odborných sympoziích (zejm. na Documentary Film Sympozium Riga, 1999, 2001, 2003; Discovery Channel Symposium Berlin, 2002), konferencích (European Quality TV Without Frontiers? Amsterdam, 2002; Meeting EBU na Sunny Side of the Doc Marseille, 2002) a festivalech (mj. Kurzfilm Woche Regensburg, 1996). Podílel se na programové náplni bilanční přehlídky česko-slovenského dokumentárního filmu na Cine du Réel v Paříži (2002), na výběru filmů do Visegrád Documentary Library (2003) nebo na katalogu o českém filmu pro českou expozici na světové výstavě Aichi (2005). Byl hlavním autorem a garantem mezinárodní konference Autor-vize-meze-televize (2013). Vedle pedagogických pobytů v zahraničí (Glasgow, 2002; Jyväskylä, 2009, 2012, 2014; Bratislava, 2012; Krakov, 2013) absolvoval také soukromou stáž v Museum of Television and Radio v New Yorku (2000). Byl členem České konference rektorů (2010–2013) a členem oborové rady doktorského studia na katedře kulturologie (FF UK v Praze 2009-2013). Nyní je členem profesních sdružení European Documentary Network (Dánsko), European Association of Creative Writing Programmes (EACWP, Španělsko), FITES a ARAS, Asociace emeritních rektorů (od 2013) a členem Vědecké a umělecké rady na Filmové a televizní fakultě VŠMU v Bratislavě (od 2012).

Pro přidání, nebo úpravu fotografie autora se prosím přihlaste: