Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2123724 obálek a 525259 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Marion, Jean-Luc

Nahlásit porušení duševního vlastnictví, nebo práva na ochranu soukromí.

Autor: Marion, Jean-Luc
Rok: 1946-
Oblast působnosti: filozofové, vysokoškolští učitelé, teologové

Biogr./Hist. údaje: Francouzský filozof, fenomenolog, historik filozofie, římskokatolický teolog a vysokoškolský pedagog.
Zdroj: Autoritní databáze Národní knihovny ČR

Jean-Luc Marion

Jean-Luc Marion (* 3. července 1946, Meudon, Hauts-de-Seine) je francouzský filosof, žák Jacquese Derridy a vůdčí osobnost moderních katolických myslitelů. Jeho úvahy vycházejí z postmodernistických pozic a obsahují prvky mystické teologie, fenomenologie a moderní filosofie, tedy oblastí, ve kterých je expertem. Přestože se dominantní částí akademické činnosti zaměřuje na Descartesa a fenomenology typu Martina Heideggera a Edmunda Husserla, větší odezvu vzbudily jeho práce explicitně náboženského charakteru. Příkladem je práce Dieu sans l´être (Bůh bez bytí, 1982), která se zabývá převážně analýzou idolatrie. To je téma u něj často spojené s kvalitami lásky a obdarování, tedy s konceptem široce zkoumaným také Derridou.

Pro přidání, nebo úpravu fotografie autora se prosím přihlaste: