Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2631722 obálek a 789007 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Fodor, Jerry A.

Nahlásit porušení duševního vlastnictví, nebo práva na ochranu soukromí.

Autor: Fodor, Jerry A.
Rok: 1935-

Biogr./Hist. údaje: Americký filozof, zaměřený na oblast filozofie mysli, obecné psychologie a psycholingvistiky; žák Noama Chomského.
Zdroj: Autoritní databáze Národní knihovny ČR

Jerry A. Fodor

Jerry Alan Fodor (* 1935 New York) je americký filozof a kognitivní vědec židovského původu. Je profesorem filozofie na Rutgers University. Zabývá se především filozofií mysli a jazyka. Je zastánce modulárního přístupu k mysli, který říká, že mysl se skládá z různých, na sobě víceméně nezávislých částí (modulů), naopak oponuje holistickému pohledu na mysl. Je rovněž silným kritikem behaviorismu a toho, co nazývá neodarwinismus, a co se v jeho očích pokouší redukovat mysl na mozek. Jeho velkým tématem je závislost myšlení a jazyka (tzv. language of thought hypothesis), mysl má v jeho představě svou pevnou, vrozenou gramatiku spjatou s jazykem, jíž je myšlení omezeno, v této tezi byl silně ovlivněm generativní gramatikou Noama Chomského.

Pro přidání, nebo úpravu fotografie autora se prosím přihlaste: