Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2875565 obálek a 866082 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nikendey, Antonín

Nahlásit porušení duševního vlastnictví, nebo práva na ochranu soukromí.

Autor: Nikendey, Antonín
Rok: 1920-2011
Oblast působnosti: lesníci

Biogr./Hist. údaje: Narozen 8. 6. 1920 v Českých Budějovicích, zemřel 14. 4. 2011 v Českém Krumlově. Ing., lesnický odborník, zabýval se historií schwarzenberského lesnictví, publikoval mj. v časopisu Obnovená tradice, používal šifru -ani. Syn Antonína Nikendeye (1887-1961).
Zdroj: Autoritní databáze Národní knihovny ČR


Pro přidání, nebo úpravu fotografie autora se prosím přihlaste: