Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2413936 obálek a 660546 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Schauberger, Jan Jiří

Nahlásit porušení duševního vlastnictví, nebo práva na ochranu soukromí.

Autor: Schauberger, Jan Jiří
Rok: asi 1700-1744

Biogr./Hist. údaje: Narodil se kolem roku 1700 ve Vídni, zemřel 14. 12. 1744 v Brně. Barokní řezbář, sochař.
Zdroj: Autoritní databáze Národní knihovny ČR

Jan Jiří Schauberger

Jan Jiří Schauberger (1700–1744) byl vrcholně barokní sochař, štukatér a malíř působící převážně na Moravě. Přesné datum jeho narození není dodnes známo. Na Moravu přišel z Vídně, kde se seznámil se sochařským projevem italských mistrů. V jeho vlastní práci je patrný blízký vztah k Berniniově a Fontanově sochařskému pojetí, zejména u oltářních kompozic. Svá díla tvořil hlavně v moravské metropoli Brně a jeho blízkosti, kde se roku 1730 přestěhoval z Olomouce. V Brně se podílel na interiérovém vybavení chrámů sv. Jakuba, zde se od něj zachoval boční oltář pod hudební kruchtou, upravovaný koncem 18. století, v kostele sv. Tomáše provedl ve štuku andělské figury nad pozdně gotickým oltářem. V Olomouci vytvořil svoje mistrovské dílo, kašnu s jezdeckou sochou Julia Caesara (1725), který byl od 15. století považován za zakladatele města. Navázal tu na fontány, jež město dalo již dříve zbudovat a které vycházely z italských vzorů podobně jako olomoucká kašna Tritónů (1709?), inspirovaná nepochybně římskou fontánou del Tritone.Taktéž pracoval i na celé jižní Moravě, v městech a obcích jako jsou například: Kvasice, Doubravník, Moravská Třebová, Veselí nad Moravou a Holešov. V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově spolupracoval se svým švagrem Ondřejem Zahnerem (1709-1752), přičemž plastické řešení hlavní oltáře pochází z jeho rukou. Stejně jako na bočních oltářích zde uplatnil měkkou modelaci a světecké postavy vytesal podle vzoru Fontany.

Pro přidání, nebo úpravu fotografie autora se prosím přihlaste: