Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2171247 obálek a 536592 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Colbert, Jean Baptiste

Nahlásit porušení duševního vlastnictví, nebo práva na ochranu soukromí.

Autor: Colbert, Jean Baptiste
Rok: 1619-1683

Biogr./Hist. údaje: Francouzský ekonom, právník a politik.
Zdroj: Autoritní databáze Národní knihovny ČR

Jean Baptiste Colbert

Jean-Baptiste Colbert (29. srpna 1619, Remeš – 6. září 1683, Paříž) byl nejprve osobním sekretářem kardinála Mazarina a po jeho smrti se stal francouzským ministrem financí za vlády Ludvíka XIV. - v letech 1665–1683. Jean-Baptiste Colbert začal zavádět ve Francii hospodářskou teorii merkantilismu, ve které viděl jedinou cestu pro oživení francouzské ekonomiky. Příslovečný byl Colbertův protekcionismus francouzského trhu, který chránil zavedením vysokých cel na dovážené zboží. Podporoval zakládání manufaktur, rozšiřování dopravní sítě či budování nových přístavů. Francie, coby námořní velmoc, samozřejmě usilovala o nové kolonie, realizovala se především v Severní Americe, Přední Indii, Indonésii a Madagaskaru. Byly založeny Východoindická a Západoindická společnost.Byl otcem markýze Jeana-Baptisty Colberta de Seignelay, který byl za Ludvíka XIV. ministrem námořnictva, a bratrem markýze Charlese-Francoise Colberta de Croissy, jenž za stejného panovníka zastával úřad ministra zahraničí. Všichni tito příbuzní (ministrem zahraničí byl později i Charlesův syn) vděčili za své postavení právě Jean-Baptistovi, který byl u Ludvíka XIV. velmi oblíben a ten jej považoval za svého nejvěrnějšího a nejpoctivějšího spolupracovníka. Jeho druhorozený syn Jacques Nicolas Colbert, byl arcibiskup rouenský.

Pro přidání, nebo úpravu fotografie autora se prosím přihlaste: