Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2198133 obálek a 553845 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Evans, Arthur

Nahlásit porušení duševního vlastnictví, nebo práva na ochranu soukromí.

Autor: Evans, Arthur
Rok: 1851-1941

Biogr./Hist. údaje: Anglický archeolog.
Zdroj: Autoritní databáze Národní knihovny ČR

Arthur Evans

Sir Arthur John Evans (8. července 1851 Nash Mills (Anglie) – 11. července 1941) byl britský archeolog, který je známý především svými vykopávkami paláce v Knóssu na řeckém ostrově Kréta. Svá studijní léta strávil na Harrow School a Brasenose College. Předtím, než Evans začal s výzkumy paláce Knóssos, archeolog Minos Kalokairinos odkryl roku 1894 dvě skladovací místnosti, ale turecká vláda přerušila jeho práce dřív, než je mohl dokončit. Evans se v té době snažil rozluštit písmo na pečetních kamenech. Když ostrov Kréta roku 1900 vyhlásil nezávislost, začal s výzkumy paláce. Během nich objevil více než 3000 hliněných tabulek a zároveň i začal s pokusy o jejich rozluštění. Později zjistil, že krétský jazyk využíval dvou typů písem (lineární písmo typu A a lineární písmo typu B) a dospěl k závěru, že na Krétě existovala vyspělá civilizace dlouho předtím, než na řecké pevnině vznikla homérovská mykénská civilizace. V březnu 1900 zakoupil celou lokalitu a začal s rozsáhlým odkrýváním paláce na ploše o rozloze 2 hektarů. Charakter paláce s mnoha místnostmi a chodbami mu připomněl řecký mýtus o králi Mínoovi. Z toho důvodu pojmenoval nalezenou civilizaci mínojskou. Výzkumy byly dokončeny roku 1903.Roku 1911 byl za své služby archeologii pasován na rytíře. Kromě vykopávek v Knóssu se podílel také na významném rozšíření archeologických sbírek Ashmoleova muzea (Ashmolean museum) o řeckou a mínojskou keramiku v Oxfordu a založil Starožitnickou společnost (Society of Antiquaries).Přes své zásluhy je však kritizován za iracionální neústupné krétocentrické názory, které vedly k jeho sporům s archeology zabývajícími se řeckou pevninou, jako byli Carl Blegen nebo Alan Wace. Evans trval na jedné časové linii vývoje, vrcholu a úpadku civilizací doby bronzové, která se posléze ukázala jako nesprávná. Lokální šablona odkazuje na jinou kategorii Commons než přiřazená položka Wikidat: Lokální odkaz: Arthur Evans Wikidata: Seznam děl v databázi Národní knihovny ČR, jejichž autorem nebo tématem je Arthur Evans

Pro přidání, nebo úpravu fotografie autora se prosím přihlaste: