Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2613038 obálek a 779369 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Korsch, Karl

Nahlásit porušení duševního vlastnictví, nebo práva na ochranu soukromí.

Autor: Korsch, Karl
Rok: 1886-1961

Biogr./Hist. údaje: Německý filozof.
Zdroj: Autoritní databáze Národní knihovny ČR

Karl Korsch

Karl Korsch (14. srpna 1886 – 21. října 1961) byl německý marxistický filozof a teoretik. K jeho nejznámějším pracím patří kniha Marxismus und Philosophie z roku 1923 (psaná ještě v Německu) a pozdní studie Ten Theses on Marxism Today z roku 1950 (psaná již anglicky v USA). V první knize se pokusil skloubit některé hegeliánské a marxistické koncepce. V pozdějších Deseti tezích zdůraznil, že některé klasické marxistické kategorie jsou překonané a lpění na nich je „reakčním utopismem“. Již Marxismus und Philosophie byla odmítnuta sovětskými oficiálními marxisty, byla například tvrdě kritizována Grigorijem Zinovjevem, o to více poválečné Korschovy práce. Měly však vliv na eurokomunistické hnutí konce 60. a 70. let. Korsch uváděl do marxismu Bertholda Brechta.

Pro přidání, nebo úpravu fotografie autora se prosím přihlaste: