Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2103892 obálek a 520873 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Velenovský, Josef

Nahlásit porušení duševního vlastnictví, nebo práva na ochranu soukromí.

Autor: Velenovský, Josef
Rok: 1887-1967

Biogr./Hist. údaje: Narozen 3.3.1887 v Písku, zemřel 27.5.1967 tamtéž. Akademický malíř, hudebník, též středoškolský učitel, fotograf. Synovec univerzitního profesora a světoznámého botanika Josefa Velenovského.
Zdroj: Autoritní databáze Národní knihovny ČR

Josef Velenovský

Josef Velenovský (3. března 1887, Písek – 27. května 1967, Písek) byl písecký malíř a fotograf, synovec univerzitního profesora a světoznámého botanika Josefa Velenovského.Studoval na písecké reálce, kde v roce 1905 maturoval. V létech 1905 a 1906 studoval Vysokou školu technickou, obor pozemního stavitelství a architektury v Praze. V roce 1906 až 1910 Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Vlaho Bukovace a ve speciálce Františka Ženíška. Podnikl studijní cesty do Německa, Rakouska, Itálie a Jugoslávie (Dalmácie, Černá Hora, Bosna a Hercegovina). Od roku 1910 působil jako asistent kreslení na píseckém gymnáziu, od roku 1919 po jmenování profesorem gymnázia v Havlíčkově Brodě, působil trvale jako profesor kreslení na gymnáziu v Písku. V roce 1941 byl pro antifašistický postoj penzionován, od roku 1943 do roku 1945 vězněn v nacistických žalářích. Po osvobození do roku 1948, v němž odchází do penze, působil opět jako profesor kreslení na píseckém gymnáziu.Obsah uměleckého zájmu i umělecká činnost a dílo Josefa Velenovského jsou opravdu rozsáhlé. Vynikal i jako hudebník. Působil jako první houslista v písecké filharmonii řízené Bohuslavem Jeremiášem a profesorem Ladislavem Svěceným. Byl členem píseckého tria, ve kterém hrál housle spolu s pozdějším národním umělcem Otakarem Jeremiášem a jeho předčasně zemřelým bratrem Jaroslavem Jeremiášem.Těžištěm jeho práce byla také pedagogická činnost.Pod jeho vedením na píseckém gymnásiu a reálce studovala řada žáků, z nichž mnozí se později stali uznávanými grafiky, scénografy, malíři a sochaři. Patří mezi ně zasloužilý umělec akademický sochař Jan Jiříkovský, profesor František Zedníček, akademický malíř František Roman Dragoun, malíř a grafik Václav Rožánek, sochař Jan Novotný a další.

Pro přidání, nebo úpravu fotografie autora se prosím přihlaste: