Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2920505 obálek a 884738 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Korbel, František

Nahlásit porušení duševního vlastnictví, nebo práva na ochranu soukromí.

Autor: Korbel, František
Rok: 1976-

Biogr./Hist. údaje: Narozen 29. 2. 1976 v Táboře. Mgr., Ph.D., právník, politik a advokát, vysokoškolský pedagog, specializace na správní právo.
Zdroj: Autoritní databáze Národní knihovny ČR

František Korbel

Mgr. František Korbel, Ph.D. (* 29. února 1976 Tábor) je český právník a politik.Po absolvování gymnázia v Táboře vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1995–2000), kde získal i doktorát (Ph.D.) obhajobou disertační práce na téma Právo na informace. Studoval též sociologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, masovou komunikaci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a právo na stážích na právnických fakultách v Německu a Rakousku (Saarbrucken, Salzburg, Leipzig). V letech 1997-1998 působil jako praktikant na Ústavním soudu, v letech 1999–2001 byl právníkem na Odboru správy Městského úřadu Tábor, 2001–2004 byl advokátním koncipientem a 2004–2007 advokátem. V letech 2002-2012 byl členem zastupitelstva a v letech 2002–2007 byl radním města Tábor. Od roku 2006 je místopředsedou Legislativní rady vlády a 2007-09 náměstkem ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila. Od června do 31. 12. 2009 byl ředitelem Sekce legislativy Úřadu vlády. Dne 1. 1. 2010 byl jmenován náměstkem ministra životního prostředí pro legislativu a státní správu. Po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010 jej Jiří Pospíšil jmenoval zpět náměstkem ministra spravedlnosti, kterým zůstal i za dalších ministrů spravedlnosti, JUDr. Pavla Blažka a Mgr. Marie Benešové. Na Ministerstvu spravedlnosti vedl po celou dobu svého působení legislativní sekci. Podílel se na přípravě a prosazení celé řady zákonů, které zásadně změnily právní řád ČR, zejména nového občanského zákoníku a s ním souvisejících předpisů, nového trestního zákoníku, zákona o obětech trestných činů, zákona o výkonu zabezpečovací detence, zákona o mediaci, velkých novelách občanského soudního řádu, trestního řádu, exekučního řádu, zákona o soudech a soudcích, zákona o vyšších soudních úřednících, insolvenčního zákona a dalších. V roce 2013 získal čestné uznání Bílého kruhu bezpečí za osobní nasazení při přípravě a projednání konečné podoby návrhu zákona o obětech trestných činů. Od roku 2010 řídil též projekt eJustice, prosadil zveřejňování judikatury nižších soudů (sám si u Ústavního soudu vymohl zrušení části zákona o svobodném přístupu k informacím, která bránila zveřejňování nepravomocných rozsudků soudů, nález 123/2010 Sb.), stál u zrodu elektronického soudního spisu. Po dokončení projektu nového občanského zákoníku se rozhodl dobrovolně odejít z funkce náměstka ministra spravedlnosti a vrátit se do advokacie, od podzimu 2013 působí jako partner největší české advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.Odborně se věnuje zejména právu na informace, které přednáší a vyučuje jako odborný asistent na katedře správního práva a správní vědy na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V oboru publikoval řadu článků, dvě vydání komentáře k informačním zákonům (Linde Praha 2004, 2005) a soubor judikatury ve věcech práva na informace (Wolters Kluwer, 2013). Je členem redakční rady časopisů Správní právo a Státní zastupitelství, pravidelně přispívá aktualitami do časopisu Soudní rozhledy.Se svou výškou 205 cm je nejvyšším českým politikem vůbec.(1)

Pro přidání, nebo úpravu fotografie autora se prosím přihlaste: