Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2210577 obálek a 558540 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hry pro rozvoj emocí a komunikace : koncepce a model tvořivě humanistické výchovy

Autor: Zelinová, Milota
Rok: 2007
ISBN: 9788073671976
NKP-CNB: cnb001721872
OCLC Number: (OCoLC)188558884
OKCZID: 110006057
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ZELINOVÁ, Milota. Hry pro rozvoj emocí a komunikace: koncepce a model tvořivě humanistické výchovy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007, 139 s. ISBN 978-80-7367-197-6.


Anotace

 

Kniha představuje koncepci a model tvořivě-humanistické výchovy, která vychází ze zásady, že je možné vybudovat pozitivní vztah k sobě i k ostatním. V tomto výchovném modelu stojí v centru pozornosti osobnost dítěte, jeho pocity, prožívání, vnitřní motivace, hodnotová orientace a tvořivost. V knize jsou po krátkém teoretickém úvodu, který vysvětluje principy tvořivě-humanistické výchovy, uvedeny hry a aktivity rozvíjející především mimopoznávací (nekognitivní) stránky osobnosti dítěte. Jde o hry posilující emocionalitu, motivaci, socializaci, komunikaci, autoregulaci a hodnotovou orientaci. Knihu využijí učitelé základních a středních škol, studenti pedagogických fakult a pedagogové volného času.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Martinus
Srovname.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (35.170.78...)