Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2207498 obálek a 557873 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vestavěné systémy I

Rok: 2010
ISBN: 9788001046296
NKP-CNB: cnb002149403
OCLC Number: 693939181
OKCZID: 110761508

Citace (dle ČSN ISO 690):
CHYSKÝ, Jan. Vestavěné systémy I. 2., přeprac. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2010, 120 s. ISBN 978-80-01-04629-6.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.168.62...)