Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2447460 obálek a 684622 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Školní vzdělávání: učitel - vyučování, žák - učení

Autor: Tomáš Janík, Jan Slavík, Veronika Lokajíčková, Alena Bendová, Kateřina Gažová, Marie Horáčková, Iva Janoušová, Lenka Pavlíčková, Kateřina Ševčíková, Jana Vlčková, Lucie Ziembová
ISBN: 9788021075696
NKP-CNB: cnb002695039
OKCZID: 118273688

Citace (dle ČSN ISO 690):
JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Alena BENDOVÁ, Kateřina GAŽOVÁ, Marie HORÁČKOVÁ, Iva JANOUŠOVÁ, Lenka PAVLÍČKOVÁ, Kateřina ŠEVČÍKOVÁ, Jana VLČKOVÁ a Lucie ZIEMBOVÁ. Školní vzdělávání: učitel - vyučování, žák - učení. 1. vydání. Brno


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.237.16...)