Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2210577 obálek a 558540 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

E-learning jako prostředek pro rozvoj cizojazyčného akademického psaní v anglickém jazyce

Autor: Gabriela Hublová
ISBN: 9788021088184
OKCZID: 127885107

Citace (dle ČSN ISO 690):
HUBLOVÁ, Gabriela. E-learning jako prostředek pro rozvoj cizojazyčného akademického psaní v anglickém jazyce. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 233 stran. Cizí jazyky a jejich didaktiky : teorie, empirie, praxe, svazek 6.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.170.78...)