Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2550019 obálek a 740532 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ester KrumbachováAutor: Ester Krumbachová, Edith Jeřábková, Kateřina Svatoňová, Barbora Štefanová, Tomáš Pivoda, Daniela Vránová
ISBN: 9788088308461
NKP-CNB: cnb003303668
OKCZID: 128790026

Citace (dle ČSN ISO 690):
KRUMBACHOVÁ, Ester, JEŘÁBKOVÁ, Edith, ed. a SVATOŇOVÁ, Kateřina, ed. Ester Krumbachová. Překlad Barbora ŠTEFANOVÁ, překlad Tomáš PIVODA, překlad Daniela VRÁNOVÁ. Vydání první. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová :, Are, 2021. 435 stran.


Anotace

 

Publikace je věnována významné filmové a divadelní kostýmní výtvarnici, scénáristce, spisovatelce, režisérce a umělkyni, spolupracovnici divadelníků a filmařů.Cílem publikace je kritické zpracování zcela neznámé pozůstalosti Ester Krumbachové, jejího díla a témat přesahujících do současnosti. Kniha se skládá z několika rovin – tvoří ji odborné a esejistické texty českých i zahraničních specialistů z různých oborů a archivní materiály, jež jsou seřazeny do tematických, volně komentovaných a provázaných trsů.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)