Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2672210 obálek a 807248 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Oblékám se, tedy jsem... ,aneb, ...je skutečně pravda, že šaty dělají člověka?Autor: Jana Horáková
ISBN: 9788074762475
OKCZID: 128798276

Citace (dle ČSN ISO 690):
HORÁKOVÁ, Jana. Oblékám se, tedy jsem..., ...aneb, Je skutečně pravda, že šaty dělají člověka?. 1. vydání. Praha: Togga, 2021. 219 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)