Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2918734 obálek a 883945 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Cesta životem s ADHD: jak se vyrovnat s diagnózou v jednotlivých etapách životaAutor: Závěrková, Markéta, Budíková, Jaroslava, Dobiášová, Markéta, Kendíková, Jitka a Vitošková, Veronika
Rok: 5653
ISBN: 9788088429838
NKP-CNB: cnb003535334
OKCZID: 129031268

Citace (dle ČSN ISO 690):
ZÁVĚRKOVÁ, Markéta. Cesta životem s ADHD: jak se vyrovnat s diagnózou v jednotlivých etapách života. Vydání první. V Praze: Pasparta, 2023. 130 stran.


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČR (dostupné po přihlášení )Anotace

 

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) patří mezi nejčastější neurovývojové odlišnosti u dětí. Její symptomy přetrvávají většinou i do dospělosti. Kniha nabízí ucelený pohled na život jedinců pod taktovkou ADHD. Popisuje jednotlivá vývojová období života člověka ve vztahu k projevům a potížím spojeným s touto diagnózou. Zaměřuje se hlavně na prostředí školy, ale i na domácí prostředí, mapuje klíčové momenty při vzdělávání a výchově těchto dětí, jako je samotný vstup do mateřské/základní školy, přestupy mezi jednotlivými stupni škol, volba povolání apod. Sleduje také specifika vývoje dětí, dospívajících a dospělých s ADHD. Sdílí příklady dobré praxe. Popis života dítěte s ADHD začíná v předškolním období, pokračuje mladším školním obdobím – pubertou – a adolescencí až po dospělost. Nechybí ani kapitola o mimoškolní oblasti, informace o možnostech a významu volnočasových aktivit. Autorky se v jednotlivých kapitolách zamýšlejí nad specifiky daného období, přinášejí svou profesní erudici i letité zkušenosti získané při práci s těmito jedinci v konkrétním prostředí, ve kterém se společně setkávají. Jednotlivé kapitoly nastiňují potřeby těchto osob i nároky, které jsou na ně v jednotlivých životních fázích kladeny. Přibližují a popisují rizika, do kterých vstupují. Zaměřují se na klíčové momenty vývoje jedince. Nedílnou součástí každé kapitoly je nabídka možností a inspirací, jak s těmito jedinci komunikovat, spolupracovat. Jak u nich podporovat to, co funguje. Jak čelit problémům a jejich důsledkům vyplývajícím z ADHD. Jak pomáhat žákům přímo ve škole. Každou kapitolu doplňují příklady z praxe nebo kazuistiky. Kniha je určena pro rodiče, učitele a vychovatele, ale i pro spolužáky, kamarády, partnery a zaměstnavatele. V neposlední řadě i pro samotné osoby s ADHD.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze
KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)