Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2918734 obálek a 883945 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Practical aspects of vaccine developmentAutor: Parag Kolhe, Satoshi Ohtake
ISBN: 9780128143575
OKCZID: 128689890

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOLHE, Parag, ed. a OHTAKE, Satoshi, ed. Practical aspects of vaccine development. Oxford: Academic Press, [2022]. xix, 365 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)