Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172194 obálek a 537062 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Basic Principles of Inorganic Chemistry (RSC Paperbacks)

Rok: 1998
ISBN: 9780854045747
OKCZID: 110586901


Anotace

 

General chemistry textbooks are usually lengthy and present chemistry to the student as an unconnected list of facts. In inorganic chemistry, emphasis should be placed on the connections between valence shell electron configuration and the physical and chemical properties of the element. Basic Principles of Inorganic Chemistry: Making the Connections is a short, concise book that emphasises these connections, in particular the chemistry of the Main Group compounds. With reference to chemical properties, Lewis Structures, stoichiometry and spider diagrams, students will be able to predict or calculate the chemistry of simple polyatomic compounds from the valence shell configuration and will no longer be required to memorise vast amounts of factual chemistry. This book is ideal for students taking chemistry as a subsidiary subject as well as honours degree students.


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.235.22...)