Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2180769 obálek a 541465 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Možnosti zvyšování přesnosti 3D skenování = Possibilities of 3D scanning accuracy increasing

Autor: Martin Štroner
ISBN: 9788001059067
NKP-CNB: cnb002780440
OKCZID: 126112826

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠTRONER, Martin. Možnosti zvyšování přesnosti 3D skenování =: Possibilities of 3D scanning accuracy increasing. V Praze: České vysoké učení technické, 2016, 38 s. Profesorské přednášky, 2/2016. ISBN 978-80-01-05906-7.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.172.233...)