Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1896271 obálek a 472447 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dějiny české populární hudby a zpěvu 19. a 20. století

Autor: Kotek, Josef
Rok: 1994
ISBN: 9788020004819
NKP-CNB: cnb000086363
OCLC Number: (OCoLC)85650277
OKCZID: 110025857

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOTEK, Josef a Zbyněk HRABA. Dějiny české populární hudby a zpěvu 19. a 20. století. Vyd. 1. Praha: Academia, 1994, 235 s. ISBN 80-200-0481-5.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát 70.00 Kč


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.87.61...)