Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2102257 obálek a 519889 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dějiny české populární hudby a zpěvu 19. a 20. století. Díl 1 (do roku 1918).

Autor: Kotek, Josef
Rok: 1994
ISBN: 9788020004819
NKP-CNB: cnb000086363
OCLC Number: (OCoLC)85650277
OKCZID: 110025857

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOTEK, Josef. Dějiny české populární hudby a zpěvu 19. a 20. století. Vyd. 1. Praha: Academia, 1994. 235 s., [24] s. fotogr.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.204.183...)