Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2387920 obálek a 594436 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mediastinitis acuta : diagnostika a terapie = Mediastinitis acuta : diagnostics and treatment

Autor: Vomela, Jindřich
Rok: 2000
ISBN: 9788021020047
NKP-CNB: cnb000886291
OCLC Number: (OCoLC)55771766
OKCZID: 110316736
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
VOMELA, Jindřich. Mediastinitis acuta: diagnostika a terapie = Mediastinitis acuta : diagnostics and treatment. 1. vyd. V Brně: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2000, 197 s. Sborník prací lékařské fakulty v Brně ;, Opuscula medicinae chirurg


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.80.5...)