Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2875546 obálek a 866082 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Management z pohledu všeobecného a celostníhoAutor: Ivan Vágner
ISBN: 9788021035362
NKP-CNB: cnb001490674
OKCZID: 128601249

Citace (dle ČSN ISO 690):
VÁGNER, Ivan. Management z pohledu všeobecného a celostního. 3., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, c2000. 607 s. Edice učebnic PrF MU, č. 347.

Hodnocení: 2.0 / 5 (1 hlasů)


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)