Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2210577 obálek a 558540 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Člověk - příroda - kultura : sborník z konference : Trnava 9.-10. december 2004

Autor: Josef Krob, Emil Višňovský
Rok: 2005
ISBN: 9788021037571
NKP-CNB: cnb001579778
OKCZID: 110290430

Citace (dle ČSN ISO 690):
Člověk - příroda - kultura: sborník z konference = Človek - príroda - kultúra : zborník z konferencie : Trnava 9.-10. december 2004. 1. vyd. Editor Josef KROB, editor Emil VIŠŇOVSKÝ. V Brně: Masarykova univerzita, 2005, 187 s. ISBN 80-210-3757-1.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.170.78...)