Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2383902 obálek a 592234 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

První pomoc a jak ji učit

Autor: Zdeňka Kubíková, Barbora Zuchová
Rok: 2009
ISBN: 9788021048232
NKP-CNB: nkc20091965554
OCLC Number: (OCoLC)436261582
OKCZID: 110254408

Citace (dle ČSN ISO 690):
KUBÍKOVÁ, Zdeňka a Barbora ZUCHOVÁ. První pomoc a jak ji učit. 2., upr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2009, 46 s. ISBN 978-80-210-4823-2.


Anotace

 

Publikace vznikla na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity, kde je jako povinný předmět první pomoc vyučována od roku 2004. První vydání publikace mělo za cíl podpořit včleňování první pomoci v souladu s RVP na gymnázia JMK. Příručka vznikla za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví v rámci projektu Pomoz, ale mysli na sebe! Ukázalo se však, že publikace má daleko širší uplatnění, což bylo důvodem k novému přepracovanému vydání. Soubor výukových materiálů obsahuje: metodickou příručku k výuce první pomoci, sadu výukových prezentací v českém a anglickém jazyce (na přiloženém CD), slovník cizích pojmů, sadu testů k ověření znalostí, anglicko-český slovník nejčastěji používaných pojmů v první pomoci.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (35.171.146...)