Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2907389 obálek a 877850 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Soudcokracie, nebo judicializace politiky?Autor: Hynek Baňouch, Jiří Baroš, Renáta Klečková, Jiří Kmec, Marian Kokeš, Stanislav Křeček, Ivo Pospíšil, Hubert Smekal, Martin Smolek, David Šeich a Vojtěch Šimíček
Rok: 2013
ISBN: 9788021062825
ISBN: 9788021077980
NKP-CNB: cnb002519623
OCLC Number: (OCoLC)867821372
OKCZID: 112420589

Citace (dle ČSN ISO 690):
SMEKAL, Hubert a Ivo POSPÍŠIL. Soudcokracie, nebo judicializace politiky?: vztah práva a politiky (nejen) v časech krize. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2013, 216 s. Monografie, sv.


Anotace

 

Monografie si klade za cíl porozumět aktuálnímu tématu ingerence soudní moci do tvorby a výkonu politiky. Kniha přibližuje často nerozlišované pojmy jako judicializace, soudcokracie, soudcovský stát, vláda soudců a tak podobně, jež se snaží opatřit konkrétnějším obsahem. Jednotlivé kapitoly charakterizují současný stav, představují jeho příčiny a důsledky a pokoušejí se argumentačně ospravedlnit jeho přínosnost. Monografie se zaměřuje zejména na vnitrostátní situaci v České republice, nicméně role soudů je probírána i v širším kontextu, zejména představením debaty ve Spojených státech amerických, kde je téma zasahování soudců do politiky probíráno nejintenzivněji. Jednotlivé kapitoly se věnují také působení České republiky v mezinárodní „soudní diplomacii“, konkrétně při vyjednávání postů soudců u mezinárodních soudů pro české občany a při zastupování České republiky před Soudním dvorem EU či u Evropského soudu pro lidská práva.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Srovname.cz
Nakladatelství Masarykovy univerzity
eReading.cz
Flexibooks
Československá bibliografická databáze
KNIHCENTRUM.cz
Palmknihy.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury