Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2447910 obálek a 684889 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Institut zrušení rozhodčího nálezu z pohledu ochrany spotřebitele a judikatury soudního dvora Evropské unie

Autor: Tereza Kyselovská
Rok: 2013
ISBN: 9788021064188
NKP-CNB: cnb002571269
OKCZID: 112667191

Citace (dle ČSN ISO 690):
KYSELOVSKÁ, Tereza. Institut zrušení rozhodčího nálezu z pohledu ochrany spotřebitele a judikatury soudního dvora Evropské unie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 136 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; č. 421 =, Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; no 421. Řada teoretická. Edice S.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.51...)