Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2920505 obálek a 884738 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Úvod do slabičné typologieAutor: Markéta Ziková
Rok: 2014
ISBN: 9788021069244
NKP-CNB: cnb002625974
OKCZID: 114687366

Citace (dle ČSN ISO 690):
ZIKOVÁ, Markéta. Úvod do slabičné typologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 91 s. ISBN 978-80-210-6924-4.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)