Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1939784 obálek a 482271 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Schůzky Jeana Cocteaua se smrtí

Autor: Miroslava Novotná
ISBN: 9788021076099
NKP-CNB: cnb002929559
OKCZID: 127812817

Citace (dle ČSN ISO 690):
NOVOTNÁ, Miroslava. Schůzky Jeana Cocteaua se smrtí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 229 s. ISBN 978-80-210-7609-9.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.209.104...)