Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2388591 obálek a 595387 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství : sborník z konference : 14. a 15. listopadu 2018, Skalica - Hodonín = Common Educational Programme for Cross-Border Excursion Teaching to Promote the Educati

Autor: Slavomír Lesňák, Svatopluk Novák, Matúš Porubjak
ISBN: 9788021093935
NKP-CNB: cnb003215689
OKCZID: 128361091

Citace (dle ČSN ISO 690):
LESŇÁK, Slavomír, ed., NOVÁK, Svatopluk, ed. a PORUBJAK, Matúš, ed. Společný vzdělávací program přeshraničního exkurzního vyučování jako podpora výchovy k občanství: sborník z konference : 14. a 15. listopadu 2018, Skalica - Hodonín = Common Educational Programme for Cross-Border Excursion Teaching to Promote the Education of Civics : conference proceedings : 14 and 15 November 2018, Skalica - Hodonín. First edition. Brno: Masaryk University Press, 2019. 245 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.170.64...)