Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2440227 obálek a 680569 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Čeští žáci v mezinárodním srovnání: české školství ve světle zjišťovaných výsledků vzdělávání v mezinárodních šetřeních

Autor: Kelblová, Lucie, Evropský sociální fond a Česko
Rok: 2006
ISBN: 9788021105249
NKP-CNB: cnb001701948
OCLC Number: (OCoLC)137329687
OKCZID: 110259824
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
KELBLOVÁ, Lucie. Čeští žáci v mezinárodním srovnání: české školství ve světle zjišťovaných výsledků vzdělávání v mezinárodních šetřeních. 1. vyd. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2006. 148 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Publikace Čeští žáci v mezinárodním srovnání s podtitulem České školství ve světle dlouhodobě zjišťovaných výsledků vzdělávání v mezinárodních šetřeních, vydaná v roce 2006 Ústavem pro informace ve vzdělávání, je jedním z výstupů v rámci systémového projektu Kvalita I financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu. Poskytuje souhrnnou informaci o úrovni vzdělávání v České republice od roku 1990 v širším mezinárodním srovnání, o výsledcích mezinárodních výzkumů mapujících znalosti a dovednosti v oblasti matematiky, přírodních věd, čtenářské gramotnosti, občanské výchovy a informačních technologií na základních a středních školách.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.230.144...)