Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2196892 obálek a 553106 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vysokorychlostní přenosy, zpracování a archivace medicínských obrazových dat =

Autor: Dostál, Otto
Rok: 2010
ISBN: 9788021441804
NKP-CNB: cnb002149337
OCLC Number: 707608651
OKCZID: 110774640

Citace (dle ČSN ISO 690):
DOSTÁL, Otto. Vysokorychlostní přenosy, zpracování a archivace medicínských obrazových dat =: High-speed transmission, processing and archiving of medical image data : zkrácená verze habilitační práce. Brno: VUTIUM, 2010, 39 s. Vědecké spisy Vysoké


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.207.106...)