Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2288778 obálek a 577214 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Rozvoj hapticko-taktilního vnímání osob se zrakovým postižením

Rok: 2011
ISBN: 9788024427423
NKP-CNB: cnb002198583
OCLC Number: (OCoLC)757676943
OKCZID: 110917190

Citace (dle ČSN ISO 690):
FINKOVÁ, Dita. Rozvoj hapticko-taktilního vnímání osob se zrakovým postižením. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, 119 s. Monografie. ISBN 978-80-244-2742-3.


Anotace

 

Publikace zaměřené na osoby se zrakovým postižením jsou většinou obecnějšího charakteru, aby bylo možno popsat co nejširší oblast života těchto osob z různých úhlů pohledu. Odborná publikace, kterou držíte nyní v ruce, se zaměřuje především na jednu specifickou oblast, a to na téma směřující do oblasti rozvoje hmatu. Hmat a především jeho systematický výcvik má pro jedince se zrakovým postižením obrovský význam. Pomocí sluchu, čichu ani chuti nezjistíte takové množství informací a v takové kvalitě než právě hmatem. Hmat takovému člověku v podstatě nahrazuje zrakové vnímání. V publikaci naleznete velké množství příkladů, které souvisejí s rozvojem hapticko-taktilního vnímání.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.235.108...)