Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2541327 obálek a 736310 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dramatik Max Zweig - prorok nového humanismuAutor: Ivana Cahová
ISBN: 9788024460420
OKCZID: 128798275

Citace (dle ČSN ISO 690):
CAHOVÁ, Ivana. Dramatik Max Zweig - prorok nového humanismu. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021. 447 stran. Beiträge zur deutschmährischen Literatur, 36.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (34.239.167...)