Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2114867 obálek a 524832 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Produktový a provozní management =: Product and operation management

Autor: Svobodová, Hana, Veber, Jaromír
Rok: 2003
ISBN: 9788024506111
NKP-CNB: cnb001296076
OCLC Number: (OCoLC)56870755
OKCZID: 110479984

Citace (dle ČSN ISO 690):
SVOBODOVÁ, Hana. Produktový a provozní management =: Product and operation management. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2003. 155 s.
Zdroj:


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.75...)