Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2260911 obálek a 569624 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Analýza interminentní pohybové aktivity: (se zvláštním zřetelem ke sportovním hrám)

Autor: Psotta, Rudolf, Univerzita Karlova
Rok: 2003
ISBN: 9788024606927
NKP-CNB: cnb001248745
OCLC Number: (OCoLC)56853765
OKCZID: 110313823

Citace (dle ČSN ISO 690):
PSOTTA, Rudolf. Analýza intermitentní pohybové aktivity: (se zvláštním zřetelem ke sportovním hrám). Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003, 124 s. ISBN 80-246-0692-5.


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.221.159...)