Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2101812 obálek a 519728 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Čeština v afázii: teorie a empirie

ISBN: 9788024642468
NKP-CNB: cnb003085255
OKCZID: 128053330

Citace (dle ČSN ISO 690):
FLANDERKOVÁ, Eva. Čeština v afázii: teorie a empirie. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. 157 stran.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

 

Monografie se zabývá otázkami na pomezí lingvistické afaziologie, psycholingvistiky a neurolingvistiky. Jde o první původní monografii zaměřenou na empirický výzkum rodilých mluvčích češtiny s afázií, která nenechává stranou ani diskusi o naléhavých teoretických otázkách.

Zdroj anotace: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizaceDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.94.202...)