Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2541481 obálek a 736476 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Cultures of inclusive education and democratic citizenship: comparative perspectivesAutor: Magdalena Kohout-Diaz, Martin Strouhal, Anna Bryson Gustová
ISBN: 9788024650128
NKP-CNB: cnb003408035
OKCZID: 128802920

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOHOUT-DIAZ, Magdalena, ed. a STROUHAL, Martin, ed. Cultures of inclusive education and democratic citizenship: comparative perspectives. Překlad Anna BRYSON GUSTOVÁ. First edition. Prague: Charles University, Karolinum Press, 2022. 228 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.215.79...)