Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2701025 obálek a 826051 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

AndragogikaAutor: Beneš, Milan
Rok: 2014
ISBN: 9788024748245
NKP-CNB: cnb002626726
OCLC Number: (OCoLC)897869622
OKCZID: 127639468
Vydání: 2., aktualiz. a rozš. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
BENEŠ, Milan. Andragogika. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. 176 s. Pedagogika.

Hodnocení: 4.2 / 5 (9 hlasů)


Anotace

 

Publikace vychází v druhém, aktualizovaném a podstatně rozšířeném vydání. Doplněny byly zejména části týkající se vývoje vzdělávání dospělých v ČR, andragogiky jako vědní disciplíny i didaktických otázek. Pozornost je věnována též rostoucímu významu dokumentů vzdělávací politiky – do knihy byly zařazeny kapitoly, které analyzují výchozí stanoviska těchto dokumentů, především teorii humánního kapitálu a koncept znalostní společnosti. Publikace zohledňuje zejména poznatky spojené se sociologickým pohledem na učení se dospělých. Kniha obsahuje kromě vysvětlení základních termínů například: přehled hlavních směrů andragogických teorií příklady organizace vzdělávání dospělých cílové skupiny ve vzdělávání dospělých profesní vzdělávání dospělých andragogické profese a profesionalizace andragogické práce.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Srovname.cz
Flexibooks
eReading.cz
GRADA Publishing, a.s.
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)