Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2517649 obálek a 723216 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Andragogika | Beneš Milan - e-knihaAutor: Milan Beneš
Rok: 2014
ISBN: 9788024748245
OKCZID: 127639468

Citace (dle ČSN ISO 690):
BENEŠ, Milan. Andragogika. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. 176 s. Pedagogika.


Anotace

 

Vzdělávání dospělých je dynamicky se rozvíjející obor, který reaguje na aktuální požadavky praxe a vzdělávací politiky, mj. i sociálních a vzdělávacích programů EU. Tato úspěšná publikace slouží jako základní učební text pro studenty andragogiky a personálního řízení a mapuje tento multidisciplinární obor v celém jeho rozsahu.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Flexibooks
eReading.cz
GRADA Publishing, a.s.


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.238.180...)