Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2287686 obálek a 576897 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Společnost a politické nevědomí ve filosofii Fredrica Jamesona

Autor: Roman Rakowski
ISBN: 9788024838519
NKP-CNB: cnb002756994
OKCZID: 124832058

Citace (dle ČSN ISO 690):
RAKOWSKI, Roman. Společnost a politické nevědomí ve filosofii Fredrica Jamesona. 1. vydání. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015, 120 s. ISBN 978-80-248-3851-9.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.234.223...)