Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2289624 obálek a 577425 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Interakce pilotových základů s podložím : autoreferát k disertační práci

Autor: Kamil Burkovič
ISBN: 9788024838786
OKCZID: 126360037

Citace (dle ČSN ISO 690):
BURKOVIČ, Kamil. Interakce pilotových základů s podložím: autoreferát k disertační práci. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016, 48 s. Vědecké publikace Fakulty stavební. Doktorské disertační, habilitační a inaugurační s


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.239.33...)