Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2315885 obálek a 583221 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Bludiště pravé víry

Rok: 2018
ISBN: 9788025726617
NKP-CNB: abd001-002216645
OKCZID: 128004399

Citace (dle ČSN ISO 690):
PATSCHOVSKY, Alexander. Bludiště pravé víry: sektáři, kacíři a reformátoři ve středověkých Čechách. Překlad Blanka PSCHEIDTOVÁ. Vydání první. Praha: Argo, 2018. 355 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh. Každodenní život, svazek 73.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.228...)