Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2122246 obálek a 525237 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dotazník spokojenosti s péčí

Rok: 2011
ISBN: 9788026013129
NKP-CNB: cnb002266449
OKCZID: 111210795

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČECHOVÁ, Dana. Dotazník spokojenosti s péčí: manuál. 1. vyd. Praha: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, 2011, 24 s. ISBN 978-80-260-1312-9.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha
Městská knihovna v Praze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.234.244...)