Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2122246 obálek a 525237 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dějiny českých médií | Bednařík Petr, Jirák Jan, Köpplová Barbara

ISBN: 9788027105533
NKP-CNB: cnb003132262
OKCZID: 128230661

Citace (dle ČSN ISO 690):
BEDNAŘÍK, Petr. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 2., upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. 456 stran.
Zdroj:


Anotace

 

Kniha přináší chronologický přehled historie českých médií na pozadí světových dějin. Zachycuje sociální a kulturní aspekty proměn tisku, vysílání a síťových médií a hlavní technologické inovace, které se na jejich vývoji podílely. V řadě samostatných medailonků připomíná významné osobnosti, jež jsou s médii neodmyslitelně spjaty.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

GRADA Publishing, a.s.


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.234.244...)