Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2633367 obálek a 789872 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Román a dějinyAutor: Pavel Barša
Rok: 2022
ISBN: 9788027510740
OKCZID: 128849293

Citace (dle ČSN ISO 690):
BARŠA, Pavel. Román a dějiny. První vydání. Brno: Host, 2022. 293 stran.


Anotace

 

Monografie se zabývá vztahem mezi dobově podmíněnými koncepcemi románu a různými pojetími dějinného času. Velký prostor dává autor analýze myšlenek o románu u G. Lukácse a M. Kundery.Pavel Barša konfrontuje myšlení o románu nejen s historickou zkušeností dvacátého století, ale rovněž s realitou století jednadvacátého a za pomoci autorů jako Michail M. Bachtin, Erich Auerbach nebo Bruno Latour oživuje debatu o románu coby místu dějin.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)