Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2317110 obálek a 583652 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Onomastika a škola 8

ISBN: 9788070411674
NKP-CNB: nkc20081834746
OCLC Number: 316302235
OKCZID: 110246118

Citace (dle ČSN ISO 690):
Onomastika a škola 8: sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí ... konaného v Hradci Králové 23.-24. ledna 2008. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, 462 s. ISBN 978-80-7041-167-4.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.239.176...)